Saïd

Said, een Marokkaanse man van 33 jaar, vader van drie kinderen en een ex crimineel.
Said woont tijdelijk in een Exodushuis, een tehuis wat zich erop richt om ex-gedetineerden aan te passen en voor te bereiden op een zelfstandig leven in onze samenleving. De orde en regelmatig die Exodus hem biedt geeft Said rust. Een omgeving die hem een eenvoudig bestaan geeft en hem dwingt om gestructureerd te leven. Aan de andere kant dringt het gezinsleven zich aan hem op, hij beseft dat hij zijn verantwoording moet nemen voor zijn kinderen. Een normaal bestaan is iets waar hij naar streeft, maar bang om in oude patronen te vallen lijkt dat nog ver weg te liggen.

(2010)